ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งครู เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งครู เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2