ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการประเมินพนักงานราชการ (ครู) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2

ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการประเมินพนักงานราชการ (ครู) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2