ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพรีเมี่ยม”

ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพรีเมี่ยม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
พร้อมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งวิทยาลัยเทคนิคพอบูลมังสาหาร