“โรงอาหาร สะอาด สะดวก ปลอดภัย” ภาพบรรยากาศ การจัดระเบียบโต๊ะทานอาหาร วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

“โรงอาหาร สะอาด สะดวก ปลอดภัย”
ภาพบรรยากาศ การจัดระเบียบโต๊ะทานอาหาร
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี