โรงทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในงานทอดผ้าป่าสร้าง “โดมเพื่อน้อง ระยะที่ 2”

โรงทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในงานทอดผ้าป่าสร้าง “โดมเพื่อน้อง ระยะที่ 2”