โครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจีน-ไทย ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี