โครงการเชิดชูครูและบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566

โครงการเชิดชูครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566
#วันครู วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566
ณ อาคารสันตุสสโก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/mdysxEq9h7zw6Ksq9
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCPR #UDVCTEAMWORK++