โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Omni Channel บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ommi Channal รูปแบบการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธภาพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Omni Channel
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ommi Channal รูปแบบการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธภาพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ”
โดย คุณโกวินทร์ กุลฤชากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม Head of Retail Innovation Central Technology Organization
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/tPvXZw9ztKiiXZAW9
#โลจิสติกส์ #การตลาด #PRUDVC #UDVCTEAMWORK #โกวินทร์กุลฤชากร #CentralRetail