“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ในวันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการ และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รางวัลคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายณพล ธนาวัชรากุล และนายสิทธิพงษ์ ขันลุน พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้จากการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้เข้าร่วมอบรม
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/wG9tYSr6WLS7df9C7