“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ)

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ)
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายวุฒิรงค์ บัวแก้ว เป็นวิทยากรในเรื่อง “การเสวนาการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล” และ นายคมกริช สนิทชน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ”
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/TkQGb1DFpT3aKfZb8