“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม
Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวิทยากร และทีมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค นวัตกรรม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผ่านบอร์ดเกม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/mXveidmnEpGNrRXi6