โครงการอบรมสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (ห่วงโซ่ กฎหมาย) ในวันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

โครงการอบรมสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (ห่วงโซ่ กฎหมาย) ในวันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/7LmKgEAqyCnz2Ccn6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี