โครงการอบรมสมรรถนะเชิงปฏิบัติการและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ ๔ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โครงการอบรมสมรรถนะเชิงปฏิบัติการและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ ๔ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/5Sez7exYo1AnQCma6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี