“โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ระหว่างในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

“โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ระหว่างในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/YseiP7U3u5d8GXfh8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี