โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Zq5a8fiygD9wrmzu7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี