โครงการอบรมทักษะผู้เรียน ผู้สอน Up Skill Re Skill New Skill การเขียนโปรแกรมผ่านสื่อการเรียนรู้ LEGO EDUCATION SPIKE PRIME ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

โครงการอบรมทักษะผู้เรียน ผู้สอน Up Skill Re Skill New Skill การเขียนโปรแกรมผ่านสื่อการเรียนรู้ LEGO EDUCATION SPIKE PRIME ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
📷คลิกลิงก์เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 👉 https://photos.app.goo.gl/Cy5NrnGKChJ51bPB6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี