โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/iMd3Bhzg69bFrDzZA
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี