โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ หัวข้อ “สื่อสารสร้างสุขสำหรับครูที่ปรึกษา ใส่ใจ สายใยใจสู่ศิษย์”

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ หัวข้อ “สื่อสารสร้างสุขสำหรับครูที่ปรึกษา ใส่ใจ สายใยใจสู่ศิษย์” ในวันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/T5VbJZqPNPcKUPLr7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี