โครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี