โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวส. ๑ วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวส. ๑
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/DtARyPMKM38ECv7K8
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี