โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประเด็นการอบรม ภายใต้หัวข้อ ดังนี้
๑. อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ วัดโพธิสมภรณ์
๒. อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดย พันตำรวจเอก บรรจบ ศรีหานาวี ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวน สภ.อุดรธานี
๓. กิจกรรมนำสู่ความสำเร็จ โดย นายวีระพันธ์ ดีเพชร
๔. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย นางจรรยาพร ฉิมนอก
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/M6eoTec8TynyLhwBA
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี