โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ โดมเพื่อน้อง
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/vF9ESc992fNJT7D96
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี