โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑ วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี