โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑

โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี