โครงการพิเศษและบริการชุมชน มีภารกิจในการจัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it –จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรม (๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ต. หนองนาคำ อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

โครงการพิเศษและบริการชุมชน มีภารกิจในการจัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it –จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรม (๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ต. หนองนาคำ อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/4ejCqafaeopqaQoYA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี