โครงการพัฒนาและการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล International Computer Driving License (ICDL) และมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization): TPQI) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช