โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพสำหรับเยาวชน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุดรธานี (วิชาการเย็บถุงป้าย) ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566

โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพสำหรับเยาวชน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุดรธานี (วิชาการเย็บถุงป้าย) ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ห้องแฟชั่นและสิ่งทอ 411) ดำเนินงานโดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
(ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/XL1rnpVPNpFcj4kC7)
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR
#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี