โครงการประหยัดและการออม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “เทคนิคการออม” ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โครงการประหยัดและการออม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “เทคนิคการออม” ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KZEBqwBBwkWkZL1ZA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR
#UDVCPR
#UDVCTEAMWORK++