โครงการปฐมนิเทศและประชุมสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการปฐมนิเทศและประชุมสมาชิกใหม่
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี