โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/sp9AqA7QqQ9epoXMA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี