โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT–จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนภู่ทอง หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT–จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนภู่ทอง หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
📷คลิกลิงก์เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 👉 https://photos.app.goo.gl/8bHf9B5ZRMiwjbkZ6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี