โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมโมโค อุดรธานี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมโมโค อุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/r75WVimSiVMajZd29
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี