แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดย นางสาวอิงอร ธรรมเวียง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ (จีน) ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดย นางสาวอิงอร ธรรมเวียง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ (จีน) ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ปักกิ่งป้อเต่าเทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จํากัด ภายใต้โครงการ E-commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา “อาชีวศึกษา+ภาษาจีน+ใบรับรองระดับความรู้” E-commerce1+X
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี