แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำโดย นางสาวอิงอร ธรรมเวียง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (จีน) ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำโดย นางสาวอิงอร ธรรมเวียง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (จีน) ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จํากัด ภายใต้ โครงการ E-commerce ๑+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี