แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดขึ้นโดย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดขึ้นโดย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน ซึ่งในวันนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นเกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม และพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี