แผนกวิชาครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองและนักเรียน การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียน ใหม่ ระดับชั้น ปวช. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียน ใหม่ ระดับชั้น ปวช. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดยทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี