เยี่ยมยอดไปเลย ขอชื่นชมทุกผลงานของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ด้วยหัวใจทุกดวงของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนนะคะ

เยี่ยมยอดไปเลย ขอชื่นชมทุกผลงานของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ด้วยหัวใจทุกดวงของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนนะคะ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์ พานรับน้ำพระพุทธมนต์ โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ครั้งที่ ๑๑ ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท ในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีคุณครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายวิวัฒน์ มหาสิงห์ นายพิพัฒน์พล ไชยยะ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวสุภาพร ดาวสว่าง นายสกลราช แสงใส นายธนวัฒน์ คำตั้งหน้า นายองค์การณ์ ชาวอุบล และนายไวพจน์ ลาสิงห์
และนอกเหนือจากนี้นักเรียน นักศึกษายังได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดกระทงเล็กประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ระดับประชาชนทั่วไป ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ อีกด้วย #เก่งจริงๆ
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KtLhSbCzgVVBQuv1A
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVC.UDonthaniVocationalCollege
#UDVCPR