เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #ทีมงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #ทีมงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณ #อาคารวิทยบริการ ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564