เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3