เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฯ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฯ #เข็มแรก โดยวัคซีนที่ทางวิทยาลัยฯ ได้รับนั้นคือ AstraZeneca (ผลิตโดยบริษัทแอสตราเซเนกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด #OxfordUniversity) ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี