“เชิดชู ครู และบุคลากรทางการศึกษา” เนื่องใน “วันครู ประจำปี ๒๕๖๗ “

“เชิดชู ครู และบุคลากรทางการศึกษา” เนื่องใน “วันครู ประจำปี ๒๕๖๗ “ ✨
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี