เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา

     วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคุณครูแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี) เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR