เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR