เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ที่อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูอัคนี อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์อินทนิล 10 ชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์