อาชีวะอุดร เชิญชวนรับฟังรายการ “รอบรั้วเสมา” พบกับ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้สัมภาษณ์ ประเด็น “ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคสื่อผสม (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภททีม ปีการศึกษา 2566 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี”

อาชีวะอุดร เชิญชวนรับฟังรายการ “รอบรั้วเสมา”
พบกับ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ให้สัมภาษณ์ ประเด็น “ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคสื่อผสม (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภททีม ปีการศึกษา 2566 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี”
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุม อวท. ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอะไร วัตถุประสงค์คืออะไร
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ส่งเข้าแข่งขันอะไรบ้าง และได้รับรางวัลอะไรบ้าง
3. อะไรที่ทำให้ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคสื่อผสม (Mix media) ระดับ ปวส. ในครั้งนี้
4. ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้เรียนรู้ ประสบการณ์อะไรบ้าง และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือสร้างอาชีพอย่างไร
5. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต คืออะไร
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 08.45 น.
ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. / www.moeradiothai.net