อาชีวะอุดร รวมพลังร่วมใจรำถวายกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130”

#อาชีวะอุดร รวมพลังร่วมใจรำถวายกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130” เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณ พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ต้นราชกุล ทองใหญ่ ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
เครดิตโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/3rfSgA84vFK…
#UDVCTeamwork++