“อาชีวะอุดรจับมือ ม.เกษมบัณฑิต ต่อยอดความร่วมมือบุคลากรการบิน”

“อาชีวะอุดรจับมือ ม.เกษมบัณฑิต ต่อยอดความร่วมมือบุคลากรการบิน”
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้โครงการติดตามผลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ในวันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/SKkGKnkknUAdF43p9
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี