อาชีวะอุดรจัดแข่งกีฬาต้านยาเสพติด “ดอกพิกุลเกมส์”

อาชีวะอุดรจัดแข่งกีฬาต้านยาเสพติด “ดอกพิกุลเกมส์”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการแข่งขันกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์
วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ คณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน ร่วมงาน มีขบวนแห่ของแต่ละสี สร้างสีสันอย่างงดงาม และการแสดงเปิดงานของผู้นำเชียร์ กองเชียร์ UDVC ลีลาลีลาศ
นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยาอชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดโครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข (ดอกพิกุลเกมส์) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยพลังและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จากการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีความรักสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการแข่งขันกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์
การจัดกิจกรรรมครั้งนี้ เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 และแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ ซึ่งมีการแข่งขัน ฟุตชอล บาสเกตบอล ตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กรีฑาและการแข่งขัน E-sport รวมทั้งการประกวด ผู้นำเชียร์ กองเชียร์ คำขวัญประจำสี ขบวนพาเหรด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี บุคลากร บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน และสมาคมต่าง ๆ เป็นอย่างดี อาทิ สมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเชน บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด บริษัท อุดรกิตติ (1992) จำกัด โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี ยูเซฟ และ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี 1990 จำกัด
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดอกพิกุลเกมส์” เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ความถนัดในแต่ละประเภทกีฬา ความพร้อมเพรียงของกองเชียร์และผู้นำเชียร์ เกิดความรักความ สามัคคี ในหมู่คณะ สิ่งที่นักกีฬา พึงตระหนักเสมอว่า ในการแข่งขันนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่อยู่ที่ชัยชนะในการแข่งขัน แต่อยู่ที่นักกีฬามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การเล่นกีฬาที่ดีนั้นผลของชัยชนะจะต้องได้มาด้วยความขาวสะอาด เคารพกฎ กติกา ซึ่งเป็นชัยชนะที่จะได้รับการยกย่อง และยอมรับ ซึ่งการแข่งขันเมื่อมีทีมที่ชนะ ก็ต้องมีทีมที่แพ้ เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันกีฬาทุกประเภท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักกีฬาและกองเชียร์ทุกสี จะเล่นกีฬาด้วยความสนุกสนาน และมีความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมสนับสนุน ในการจัดงานครั้งนี้
กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ ๆ