อาชีวศึกษาผ้าไทยใส่สนุก

อาชีวศึกษาผ้าไทยใส่สนุก💃
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี
ชื่นชม คุณครูและตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลเชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ประเภทกระเป๋าสตรี ในงานผ้าไหมตรานกยูง พระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๖๗