“อาชญากรรมทางไซเบอร์” โดย พันตำรวจเอก บรรจบ ศรีหานาวี ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวน สภ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

“อาชญากรรมทางไซเบอร์” โดย พันตำรวจเอก บรรจบ ศรีหานาวี ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวน สภ.อุดรธานี
ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี